Fakulta sociálních věd UK
DĚJINY MÉDIÍ
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

DĚJINY MÉDIÍ A MÉDIA V DĚJINÁCH


DĚJINY REKLAMY Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Dagmar Jančárková)

Reklama nás provází na každém kroku, je prakticky všudypřítomná. Setkáme se s ní na ulicích, v médiích, dostane se i do našich domovů pomocí letáků. Člověk se postupem času stává vůči reklamě více či méně rezistentní. Většina lidí bere reklamu jako součást svého života, jako něco, co tady s námi prostě je. V médiích se v současné době probírají především účinky reklamy a její dopad na chování jedinců, o dějinách reklamy zase tak často řeč není.


Zajímavě pojatý dějinný vývoj reklamy by je mohl zaujmout, přinést jim nové informace, obohatit je a možná jim i poskytnout nový pohled na útoky mediálních agentur na každého z nás.

Dokument ke stáhnutĂ­ Příloha prezentace s ukázkami dobových reklam


CO JE BULVÁR A KDE SE TOTO OZNAČENÍ VZALO? Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Dagmar Smrčková)

Cílem lekce je ukázat, že bulvární tisk má v rámci mediálních produktů své místo již od první poloviny 19. století, zpřehlednit jeho charakteristické rysy, odůvodnit je a  ujasnit si jeho odlišnosti od tzv. seriózního tisku. Dále by měly být žákům nabídnuty různé pohledy na bulvární tisk a jejich chápání. Rovněž by měli žáci získat jasnou představu o tom, co se rozumí pod pojmem bulvarizace, co jí způsobilo, čemu se říká pop noviny a co má bulvár společného s těmi tzv. seriózními novinami.


HISTORIE TISKU A AUDIOVIZUÁLNÍCH MÉDIÍ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Dominika Záveská)

Lekce se zabývá historií tisku a audiovizuálních médií. Jedná se o téma vhodné do výuky dějepisu, rozsahem patrně na jednu až dvě vyučovací hodiny. Text je doplněn obrazovými materiály.


ÚLOHA ROZHLASU V HISTORICKÝCH MEZNÍCÍCH ČR Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Martina Janebová)

Autorka se pokusila připravit materiál pro vyučující historie, kteří se ve svém výkladu dostali do období dějin Československého státu konce 2. světové války, událostí kolem roku 1948 a následujících čtyřiceti let komunistické vlády. V tomto období zahrnující více jak 40 let se soustředí na důležité dějinné mezníky, ve kterých sehrálo rozhlasové médium a jejich aktéři úlohu informační, propagandistickou, ale také státotvornou.


ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ V ČR - VČERA A DNES Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Jan Kalemba)

Rozhlasové vysílání má v současné době v mediálním systému v podstatě marginální funkci. U mladé generace konzumentů mediálních sdělení můžeme dokonce hovořit o určitém přehlížení tohoto média. Následující stránky by tak měly sloužit jako materiál pro orientaci v rozhlasovém vysílání obecně s důrazem na české vysílací prostředí. Studenti by měli získat základní informace o fungování rozhlasu, jeho historickém kontextu a současném stavu české rozhlasové scény. Pro aktivnější zapojení studentů jsou výkladové hodiny orámovány skupinovou aktivitou a výklad je obohacen o zvukové nahrávky a obrazové přílohy, jež mají studentům usnadnit orientaci ve vykládané látce.


KOMUNISTICKÁ IDEOLOGIE A ČESKÁ FILMOVÁ POHÁDKA V 50. LETECH Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Lucie Macků)

Studentům by tato hodina měla přinést prohloubení znalostí z historie 20.století, dále pochopení spojitostí velkého molocha komunismu s každodenním životem a uvědomění si principů cenzury a povinné spolupráce tehdy nesvobodného tisku s komunistickou ideologií.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha 1 Dokument ke stáhnutĂ­  příloha 2


HISTORIE HERNÍ ŽURNALISTIKY Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Mikoláš Tuček)

Herní žurnalistika, ať už se jedná o papírové časopisy nebo o internetové magazíny, je součástí progresivně se rozvíjejícího trhu s počítačovými hrami. Přestože je herní gramotnost, podobně jako počítačová gramotnost obecně, u starší populace na nízké úrovni, mládež je daleko vpřed. Jako jediný argument, proč by učitelé neměli hry ignorovat a začít je brát vážně, uvedu fakt, že v posledních letech obrat herního průmyslu překonává průmysl filmový.

Budoucnost patří hrám.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - materiály k historii herní žurnalistiky (zip)

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz