Fakulta sociálních věd UK
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

VLASTNICTVÍ MÉDIÍ


ROZHLAS - KOMERČNÍ NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ? Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Marek Čihák)

Cílem je ukázat žákům středních škol a gymnázií, v čem se liší komerční rozhlasové zpravodajství od veřejnoprávního rozhlasového zpravodajství, a co vystihuje tzv. infotainment. Žáci by si na konci hodiny měli uvědomit, že komerční nerovná se vždy špatný.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - text pro učitele

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - zprávy Radiožurnál - mp3

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - zprávy Impuls - mp3

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - zprávy Frekvence1 - mp3KONCENTRACE VLASTNICTVÍ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Václav Zeman)

Aktivita přibližuje studentům výrazný jev mediální scény, kterým je koncentrace vlastnictví. Studenti srovnají pozitivní i negativní dopady koncentrace vlastnictví na mediální organizace na národní i nadnárodní úrovni.MÉDIA VEŘEJNOPRÁVNÍ A SOUKROMÁ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Karel Svoboda)

V České republice existují dva typy médií - soukromá a veřejnoprávní. Pro označení tohoto v současnosti platného stavu, kdy vedle sebe působí veřejný a soukromý sektor vysílání, se používá v Evropě pojem duální systém vysílání. To ovšem platí jen pro vysílání televizní a rozhlasové, a to především z důvodu omezeného množství vysílacích frekvencí. Tisková či internetová média se na veřejnoprávní a soukromé nerozlišují. Žáci by si měli uvědomit význam rozdělení médií na veřejnoprávní a soukromá, vědět jaké rozhlasové a televizní stanice patří do které z obou skupin a pochopit způsob financování obou uvedených typů vysílacích médií.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz