Fakulta sociálních věd UK
MÉDIA A ZÁBAVA
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

MÉDIA A ZÁBAVA


JE SVĚT KOLEM NÁS ZÁBAVNÝ? Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Martina Obruková)

Návrh této vyučovací hodiny si klade za cíl pomoci rozvíjet schopnost žáků kriticky přistupovat k mediální produkci, selektivně využívat mediální nabídku a udržovat si od ní zdravý odstup. Přimět žáky k zamyšlení, že zpravodajství je zboží jako jakékoliv jiné. A že cílem mediální organizace je, aby se zákazníkům toto „zboží“ natolik líbilo a bavilo je, že jej budou vyhledávat i nadále. Lekce má mimo jiné upozornit žáky na fakt, že svět, který prezentují média, není světem skutečným.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha ke staženíJAK SE VYRÁBÍ TELEVIZNÍ ZÁBAVA Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Hynek Lorenc)

Cílem lekce je přiblížit jednotlivé profese podílející se na tvorbě zábavních pořadů v televizi (popřípadě i v jiných médiích, divadle, rádiu…).  Student by měl pochopit, jakou mají jednotlivé profese v procesu úlohu. Díky uvědomění si výrobního procesu a všech jejich složek může student daleko lépe hodnotit mediální sdělení a snáze pochopit médium jako celek.LIFESTYLOVÉ ČASOPISY Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Tereza Nejedlá)

Téma časopisů životního stylu je sice spíše okrajovým tématem, ale vzhledem k tomu, že obliba a čtenost těchto magazínů neustále roste, a to nejen u nás ale celosvětově, je důležité, aby se s ním studenti alespoň ve zmenšené míře seznámili. Je totiž velmi pravděpodobné, že se už dnes setkávají, nebo později budou setkávat s těmito tiskovinami mnohem častěji a na větší bázi dobrovolnosti než s ostatními formáty.Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz