Fakulta sociálních věd UK
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

MÉDIA A STEROTYPY


MÉDIA A STEREOTYPY Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Zuzana Svobodová)

Žáci si osvojí termíny realita, sociální realita a mediální realita a budou umět vysvětlit vztahy mezi nimi. Dokáží definovat stereotypy, případně to, jak a proč vznikají. Měli by vědět, že na tvorbě stereotypů se podílejí média, avšak rozhodně nejsou jejich jediným původcem.

V průběhu lekce si žáci vytvoří představu o tom, kolem jakých skutečností se stereotypy tvoří, že se stereotypy můžou lišit napříč kulturami, v různých dějinných obdobích atd. Zjistí, že stereotypy neustále vznikají i zanikají.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha 1 - pomocníci

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha 2 - pracovní listy


GENDEROVÉ STEREOTYPY V REKLAMĚ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Andrea Študencová)

Stereotypy jsou součástí našeho každodenního života, kromě svých negativ mají také pozitivní stránky.

Jsou ovšem také zdrojem utváření předsudků a odsudků a hlavně reprezentují mocenské vztahy, napětí a konflikty, které jsou za nimi skrytyMÝTY A STEREOTYPY V MÉDIÍCH - FILM Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Barbora Blehová)

Stereotypy uvažování jsou kategorie, pomocí nichž třídíme naše zkušenosti. Ovšem kategorie, do nichž naše zkušenosti zařazujeme, jsou příliš úzké a strnulé a nejsou založeny na dostatečném množství informací. Problematické je, že bez této stereotypizace bychom se ani ve světě nemohli pohybovat a orientovat, byli bychom prostě a jednoduše přehlceni informacemi z vnějšího světa.OBRAZ MUSLIMŮ V MÉDIÍCH Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Eva Hloužková)

Islám je po křesťanství nejrozšířenějším náboženstvím světa a jeho vývoj trvá již čtrnáct století. Z tohoto pohledu je téměř nemožné, aby byl islám monolitním a neměnným náboženstvím. Islám se samozřejmě mění v čase, v důsledku politických, ekonomických i společenských změn, mění se ve vztazích k jiným náboženským, filosofickým nebo politickým systémům. Výsledkem je pestrý obraz, který jedinec sám může stěží pojmout.

Nezdá se však, že by tuto pestrost odrážela i česká média.ZOBRAZENÍ NÁRODNOSTNÍCH A NÁBOŽENSKÝCH MENŠIN V ČESKÝCH MÉDIÍCH Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Petr Adam)

Cílem lekce je poukázat na stereotypy, které se objevují při prezentování národnostních a náboženských menšin. Ativita by měla naučit žáky kriticky přistupovat k stereotypnímu zobrazení národnostních a náboženských menšin v českých médiích, poznat a prezentovat způsoby, jakými se česká média v rámci svých vnitřních norem snaží těmto stereotypům vyhnout.
Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz