Fakulta sociálních věd UK
REKLAMA
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

REKLAMA


REKLAMA V MÉDIÍCH Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Václav Kuba)

Lekce děti seznámí s pojmem reklama, určí několik typů reklamy, zmíní se o způsobu nasazování reklamy do médií. Slouží jako úvod do této problematiky.


ŽIVOT VE SVĚTĚ ZNAČEK! Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Václav Ettler)

Lekce by měla žákům a studentům pomoci si uvědomit, jakou roli v našich životech hrají značky a značkové výrobky.  Zamyslet se, jaké hodnoty pro nás značky mají, a jestli je to správné.


REKLAMA A MY Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Jaroslav Matyáš)

Tato modelová hodina se zabývá tématem reklamy. Cílem je umožnit studentům, aby nahlédli pod pokličku principům mediálního trhu a uvědomili si součinnost médií a komerčního sektoru. Pokud jim ukážeme vztahy mezi finančními zdroji médií a obsahem médií, dokážou se lépe bránit manipulaci a dokážou si sami dělat názor na nabízené obsahy. Téma skrytých vlivů na mediální obsahy je velice složité a zahrnuje komplikované společenské i politické tlaky, proto se v tomto bloku zaměříme pouze na vztah médií a komerčního sektoru, jehož nejdůležitějším nástrojem, jak ovlivňovat média, je reklamní trh.


PROPAGANDA VS. REKLAMA Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Monika Nováková)

Cíle lekce: porozumět pojmu „propaganda“, zasadit vznik moderní propagandy do historického kontextu, ve spojitosti s totalitními režimy

20. století, naučit žáky základní principy, které využívala a využívá propaganda, seznámit žáky s prostředky a nástroji propagandy, navodit otázku, zda existuje propaganda v současných demokratických společnostech, vysvětlit, že reklama v současné době funguje na některých principech, které používala

propaganda totalitních režimů a proč, zkusit žáky uvažovat o tom, zda je to dobře nebo špatně


REKLAMA A UMĚNÍ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Petra Hojovcová)

Reklama a komerční sdělení nejrůznější podoby nás obklopují téměř všude. Řada analýz reklamy se již věnuje rozboru jejího obsahu, vhodnosti vzhledem k dopadu na cílovou skupinu, zvláštní pozornost je pak věnována klamavé reklamě. Autorka nabízí pohled na reklamu z jiného úhlu: představuje ji jako druh umění. Cílem lekce by mělo být vyvolání diskuse a vytvoření vlastního postoje k danému tématu.


GUERILLA MARKETING Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Jakub Hein)

Cílem této lekce je obeznámení žáků s pojmem „guerilla marketing“, tzn. marketingem využívajícím netradičních postupů pro získání potenciálního zákazníka a s těmito postupy samotnými. Žáci si nejprve na základě konkrétních příkladů uvědomí, kdy a kde se s guerilla marketingem již setkali, a poté se sami pokusí nějaký projekt využívající principů guerilla marketingu navrhnout.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz