Fakulta sociálních věd UK
MÉDIA A PARAGRAFY
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

MÉDIA A LEGISLATIVA


NAŠE PRÁVA VE VZTAHU K MÉDIÍM Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Šubířová Lenka)

Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do svého soukromí a před zveřejňováním údajů o své osobě. Podle občanského zákoníku je pro publikování písemností osobní povahy a obrazových a zvukových záznamů nutné svolení dotčené osoby. Lekce by měla žáky seznámit s jejich zákaldními právy ve vztahu k médiím.


SVOBODA SLOVA Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Barbora Žežulková)

Právo na svobodu slova i nepřípustnost cenzury jsou v České republice ústavně zaručené principy. Každý z nás se může svobodně vyjadřovat a říkat své názory. Tyto svobody ale nejsou neomezené.

Cílem této vyučovací hodiny je nejen nastínit žákům jaká práva mají, ale také dospět k pochopení, kam až mohou ve své svobodě projevu zajít. Důležitá je také problematika cenzury, žáci by měli poznat různé její druhy, pochopit, jak a proč k ní docház,í a také porozumět tomu, proč je v demokratických zemích cenzura nepřípustná.


Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:40

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz