Fakulta sociálních věd UK
JAK SE CO DĚLÁ
NOVINKY
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
VZDĚLÁVÁNÍ
TEXTY
NÁMĚTY, LEKCE, MATERIÁLY
MÉDIA A MY
DĚJINY MÉDIÍ
MEDIÁLNÍ OBSAHY
VLASTNICTVÍ MÉDIÍ
STEREOTYPY V MÉDIÍCH
MÉDIA A ZÁBAVA
REKLAMA
MÉDIA A PARAGRAFY
ETIKA A MÉDIA
INTERNET
JAK SE CO DĚLÁ
TEMATICKÉ PLÁNY
NĚCO NAVÍC
LITERATURA
ODKAZY
O NÁS
 

JAK SE CO DĚLÁ


JAK SE DĚLÁ ČASOPIS Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Jan Mráz)

Cílem této lekce je seznámit žáky se základními principy a postupy tvorby časopisu. Žáci vytvoří v rámci třídy redakci a po seznámení s teorií se pokusí vytvořit vlastní číslo školního časopisu. Prostřednictvím následné debaty pak zhodnotí svou vlastní práci i práci redakce jako celku. Žáci tak získají přibližnou představu o tom, co všechno se skrývá za přípravou jednoho čísla časopisu.

Jednotlivé výukové lekce jsou koncipovány pro žáky od 9. třídy ZŠ (a odpovídající ročníky gymnázií).

Dokument ke stáhnutĂ­ zazipované přílohy


JAK SE DĚLÁ REPORTÁŽ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Barbora Vlková)

Reportáž je jedním z nejatraktivnějších žurnalistických žánrů. Setkáváme se s ní denodenně v rozhlase, televizi, novinách i na internetu. Přináš nám pohled do míst, kam se sami nemůžeme dostat. A právě proto, že se reportáží se tak často setkáváme, by mohlo být pro studenty zajímavé se s tímto žánrem blíže seznámit. Seznámit se s historií reportáže, hlavními autory reportáže, ale i způsobem, jak reportáž vytvořit.

Dokument ke stáhnutĂ­ příloha - prezentace


JAK SE DOSTAT DO MÉDIÍ Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Jan Kříž)

Tato lekce seznamuje žáky s problematikou průniku do masových médií. Tématem je navržení způsobu, jak medializovat nepříliš zajímavou informaci (kde nepříliš zajímavá znamená pod přirozeným prahem výběru informací k medializaci).


JAK SE DĚLÁ ROZHOVOR Dokument ke stáhnutĂ­ stáhni lekci

(Zbyněk Vlasák)

Návrh lekce má za cíl seznámit studenty a studentky s tím, jak ze strany novináře či novinářky vypadá příprava, průběh a zpracování rozhovoru, jako jednoho z klíčových žurnalistických žánrů.

Tento dokument         

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

28.červen 2014 12:41

 


         
 

DOBRY DEN

 

         

 info
 info


         

 new item


Poslední aktualizace 28.06 2014 12:41, Webmaster - Email : wolak@fsv.cuni.cz